ดูแลเครื่องยนต์ของคุณให้ใหม่เสมอ ด้วย
น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ TOTAL QUARTZ
วันนี้ – 31 มีนาคม 2563 นี้   หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
………………………………………………………..
ที่ ไทร์พลัส มณฑล ไทร์ เซอร์วิส ทุกสาขา*
………………………………………………………..

น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ เกรดพรีเมี่ยม ราคา 1,150 บาท
1.เครื่องดีเซล 7 ลิตร 
-TOTAL QUARTZ D.7000 10W30 จุ 6 ลิตร
-TOTAL QUARTZ D.7000 10W30 จุ 1 ลิตร
-ไส้กรองเครื่อง 1 ลูก

2.เครื่องเบนซิน 4 ลิตร
-TOTAL QUARTZ 7000SN 10W40 จุ 4 ลิตร
-ไส้กรองเครื่อง 1 ลูก

*TOTAL QUARTZ D.7000 10W30 หากเป็นรถใช้น้ำมันเกิน ส่วนต่างเบนซินลิตรละ 300 บาท.*
*TOTAL QUARTZ 7000SN 10W40 หากเป็นรถใช้น้ำมันเกิน ส่วนต่างดีเซลลิตรละ 250 บาท.*

……………………………………………………….

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ สำหรับอีโคคาร์  ราคา 1,200 บาท
3.เครื่องเบนซิน จุ 3 ลิตร
– TOTAL QUARTZ 8000   0W-20  จุ 3 ลิตร
-ไส้กรองเครื่อง 1 ลูก

……………………………………………………….

น้ำมันเครื่องสังเคระห์แท้ 
4.เครื่องเบนซิน 4 ลิตร
TOTAL QUARTZ  9000  SN/FGC  5W-30 จุ 4  ลิตร
-ไส้กรองเครื่อง 1 ลูก

5.เครื่องดีเซล 7 ลิตร
TOTAL QUARTZ  D.9000   5W-30 จุ 6  ลิตร
TOTAL QUARTZ  D.9000   5W-30 จุ 1  ลิตร
-ไส้กรองเครื่อง 1 ลูก

*TOTAL QUARTZ  9000  SN/FGC  5W-30 หากเป็นรถใช้น้ำมันเกิน ส่วนต่างเบนซินลิตรละ 350 บาท.*
*TOTAL QUARTZ  D.9000   5W-30 หากเป็นรถใช้น้ำมันเกิน ส่วนต่างดีเซลลิตรละ 350 บาท.*

เช็คสาขาใกล้บ้าน คลิก http://www.tyreplus.monthol.com/?page_id=343229