บริษัท มณฑล ไทร์ เซอร์วิส จำกัด

ไทร์พลัส ประเทศไทย เป็นเครือข่ายแฟรนไชส์ศูนย์บริการรถยนต์และยางรถยนต์มืออาชีพ มุ่งมั่นเป็นบริษัทฯชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งในด้านรายได้ของธุรกิจ ผลประกอบการ รายได้พนักงาน สวัสดิการของพนักงาน และระบบงานที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อมุ่งตอบสนองและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

1. ธุรกิจค้าปลีก และค้าส่ง มีหน่วยรถจัดส่ง ยางรถยนต์ ทั่วทั้งภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ศูนย์บริการยาง และซ่อมรถยนต์ครบวงจร
3. เป็นตัวแทนและจำหน่ายล้อแม็กซ์ น้ำมันเครื่อง และอื่นๆ เกี่ยวกับยานยนต์

ประเภทธุรกิจ

    1. ธุรกิจค้าปลีก และค้าส่ง มีหน่วยรถจัดส่ง ยางรถยนต์ ทั่วทั้งภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
    2. ศูนย์บริการยาง และซ่อมรถยนต์ครบวงจร
    3. เป็นตัวแทนและจำหน่ายล้อแม็กซ์ น้ำมันเครื่อง และอื่นๆ เกี่ยวกับยานยนต์

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นบริษัทฯชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทั้งในด้านรายได้ของธุรกิจ ผลประกอบการ
รายได้พนักงาน สวัสดิการของพนักงาน
และระบบงานที่ได้มาตรฐานสากล
เพื่อมุ่งตอบสนองและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

ภารกิจ

     1. มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านยอดขาย และบริการ
    2. ยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
    3. เชื่อมั่นในคุณภาพของทุกขั้นตอนในการผลิต และการให้บริการ
    4. ถือมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าให้แก่พนักงาน ทั้งด้านรายได้ และสวัสดิการ
    5. มุ่งมั่นในการขยายธุรกิจอย่างเป็นระบบด้วยจิตใต้สำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

คำขวัญ

” บริการให้เป็นหนึ่ง มุ่งไปให้ถึงจุดมุ่งหมาย
รวมพลังทั้งใจกาย สู่เส้นชัยของมณฑล”