ติดต่อเรา
สำนักงานใหญ่

บริษัท มณฑล ไทร์ เซอร์วิส จำกัด

333 หมู่ 3 ถ. นิตโย ต. หนองบัว อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
เลขผู้เสียภาษี : 0415547000562​​
โทร.042-217-312 (นิตโย)